БЛОГ
15.05.2020


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы құжат: "сайт пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеуге және қорғауға қатысты саясат https://sportuniverhub.com" (бұдан әрі-саясат) өңдеу саласындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес әзірленді
және "СПОРТУНИВЕР" жауапкершілігі шектеулі қоғамының дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы қызметін реттейтін негізгі ішкі құжаты болып табылады.
1.2. Саясат дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы заңнама талаптарын іске асыру мақсатында әзірленді және оператордың дербес деректерді өңдеуі кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияларға құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.
1.3. Саясат алынатын және өңделетін дербес деректердің құрамын, дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаттарын, дербес деректерді сақтау және беру тәртібін, сондай-ақ оператор іске асыратын, дербес деректерді қорғауға бағытталған шараларды айқындайды.
1.4. Осы Саясаттың күші оператор алған пайдаланушы туралы саясат бекітілгенге дейін де, бекітілгеннен кейін де кез келген ақпаратқа қолданылады.
1.5. Осы Саясаттың күші оператор Пайдаланушы туралы, оның ішінде ол сайтты пайдалану кезінде ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады https://sportuniverhub.com (бұдан әрі-Сайт).
1.6. Сайтты пайдалану Пайдаланушының сөзсіз келісімін білдіреді:
- осы Саясаттың 4-бабында көрсетілген мақсаттар үшін осы Саясаттың 3-бабында көрсетілген оның дербес деректерін өңдеуге;
- осы Саясатта қамтылған оның дербес деректерін өңдеу шарттарымен. 1.7. Оператор жеке деректерді өңдеу шарттарымен келіспеген жағдайда, пайдаланушы сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.
1.8. Бұл Саясат тек сайтқа қолданылады https://sportuniverhub.com". Оператор пайдаланушы сайтта қолжетімді сілтемелер бойынша сайттарына өте алатын үшінші тұлғалардың дербес деректерді жинауын және өңдеуін бақыламайды және олар үшін жауапты болмайды http://sportuniverhub.com .
1.9. Оператор пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын тексеруді жүзеге асырмайды.
1.10. Оператордың Пайдаланушының дербес деректерін өңдеуінің құқықтық негіздері оператор мен пайдаланушы арасында жасалған шарттар (пайдаланушының келісімі) болып табылады.
2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 2.1. Сайт-веб-сайт https://sportuniverhub.com;
2.2. Жеке тұлға берілген-бол-яка информацыя, ШО відноситься до прямично визначеному або визначаоться физичний особи (субьекту персональных даних);
2.3. Жеке danih операторы – Оператор) - dindivіdualny pіdprime zemtsov Дмитро Геннадийович, организуючий I (Abo) жеке danih zdiysnyutsya I (Abo) жеке danih, сондай-ақ жеке danih, жеке danih қоймасы, жеке danih SHO pіdlyagayuty obrobtzi, di (operations), zo жеке danimi. Операторға берілген 10 цієї політика таратылды.
2.4. Дербес деректерді өңдеу-автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе оларды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы. Дербес деректерді өңдеу, соның ішінде: жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қамтиды.
2.5. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;
2.6. Дербес деректерді тарату - дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.7. Дербес деректерді беру-белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.8. Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді қоспағанда 2.9. Дербес деректерді жою-нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіру мүмкін болмайтын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын іс-әрекеттер;
2.10. Дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты Дербес деректер субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-дерекқорларда қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.12. Пайдаланушы-Интернет желісі арқылы сайтқа рұқсаты бар және сайтты пайдаланатын тұлға.
2.13. Cookies-бұл веб-сервер жіберген және веб-қолданушы немесе веб-шолғыш HTTP сұрауында веб-серверге жіберетін пайдаланушының компьютерінде сақталған деректердің кішкене бөлігі
3. АЛЫНАТЫН ЖӘНЕ ӨҢДЕЛЕТІН ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ
3.1. Осы Саясат шеңберінде алынатын және өңделетін Пайдаланушы туралы деректер операторға мынадай тәсілдермен келіп түседі:
3.1.1. Пайдаланушының өзі Сайтта (оның келісімі бойынша оның дербес деректерін өңдеуге) дербес деректерді енгізу нысандарын толтыру кезінде ұсынады және келесі ақпаратты қамтуы мүмкін: Аты, Тегі, электрондық пошта мекенжайы, тұрғылықты жері (елі, елді мекені), жұмыс орны, лауазымы, телефон нөмірі.
3.1.2. Пайдаланушының өзі оператормен телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары, оның ішінде сайтта көрсетілген және кез келген басқа тәсілдермен байланыс кезінде ұсынады және мынадай ақпаратты: тегін, атын, әкесінің атын, байланыс телефонын, электрондық пошта мекенжайын (e-mail) және пайдаланушының қалауы бойынша өзге де ақпаратты қамтуы мүмкін.
3.1.3. Операторға сайтқа кіру және оны пайдалану барысында пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен cookie файлдарынан ақпарат автоматты түрде беріледі), оның ішінде: орналасқан жері туралы мәліметтер; Пайдаланушының құрылғысының түрі және оның экранының ажыратымдылығы; пайдаланушының құрылғысында орнатылған операциялық жүйенің түрі, нұсқасы және тілі; браузердің түрі, нұсқасы және тілі (немесе оның көмегімен сайтқа қол жеткізу жүзеге асырылатын өзге бағдарлама); IP-
мекенжай (IP хаттамасы бойынша құрылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы);); пайдаланушы сайтқа (сілтеме) өткен беттің мекен-жайы, пайдаланушы сайтта қандай беттерді ашатыны және қандай батырмаларды басатыны туралы ақпарат.
3.2. Оператор нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарасына, діни немесе философиялық нанымына қатысты дербес деректердің арнайы санаттарын өңдеуді орындамайды.
4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ
4.1. 3.1.1.тармақта көрсетілген дербес деректерді жинау және өңдеу. және т.3.1.2. бұл саясатты Оператор жүзеге асырады:
- оператор мен пайдаланушы арасында келісім-шарттар жасау және орындау;
- қажет болған жағдайда пайдаланушымен байланыс, соның ішінде сайтты пайдалануға байланысты хабарламаларды, сұратуларды және ақпаратты жолдау, сондай-ақ пайдаланушыдан сұратулар мен өтінімдерді өңдеу;
- пайдаланушыға оның келісімімен науқан туралы ақпаратты, жеңілдіктерді, арнайы ұсыныстарды, жаңалықтарды таратуды және оператордың атынан өзге де мәліметтерді ұсыну;
4.2. 3.1.3.тармақта көрсетілген дербес деректерді жинау және өңдеу. оператор пайдаланушылардың сайтты қалай пайдаланатынын түсінуге көмектесетін, оның құрылымы мен мазмұнын оңтайландыруға, сайтты пайдалану ыңғайлылығын арттыруға мүмкіндік беретін Статистика құру мақсатында жүзеге асырады. Пайдаланушы кез келген уақытта cookie файлдарының параметрлеріне өзгерістер енгізіп, аталған файлдардың автоматты түрде берілуін бұғаттай алады.
4.3. 4.1-тармақтарда көрсетілген өңдеу мақсаттарына жауап бермейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді. және 4.2. нақты саясат.
5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ
5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмеген. Өңдеу процедурасы автоматты түрде немесе автоматтандыру құралдарынсыз жүргізілуі мүмкін жеке деректердің ақпараттық жүйелерінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.
5.2. Оператор өңделетін дербес деректерді өңдеу мақсаттарына жеткен кезде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда, сондай-ақ пайдаланушы өңдеуге келісімін кері қайтарып алған кезде жояды немесе иесіздендіреді
дербес деректер.
5.3. Пайдаланушы кез келген уақытта сайтта "осы дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу"деген белгісі бар кері байланыс нысаны арқылы жазбаша хабарлама жіберу арқылы оператордың дербес деректерді өңдеуіне келісімін қайтарып алуға құқылы. Пайдаланушының дербес деректерді өңдеуге берген келісімін кері қайтарып алуы
5.4. Егер Дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған болса немесе болып табылмаса, пайдаланушы оператордан оның дербес деректерін нақтылауды, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге құқылы
мақсаттары үшін қажетті шараларды қолдануға, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңнамада көзделген басқа да шараларды қабылдауға құқылы.
5.5. Пайдаланушының дербес ақпаратты өзгерту, жою, бұғаттау құқығы заңнама ережелерінің талаптарымен шектелуі мүмкін.
5.6. Пайдаланушының дербес деректеріне қатысты олардың құпиялылығы 5.7-тармақта белгіленген жағдайлардан басқа сақталады. нақты саясат.
5.7. Оператордың мынадай жағдайларда Пайдаланушының дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруді жүзеге асыруға құқығы бар:
5.7.1. Орындау мақсатында қызметтерді орындаушыларға дербес деректерді беру
Жасалған пайдаланушы келісімі шеңберінде пайдаланушы алдындағы міндеттемелерді оператор;
5.7.2. Тапсыру заңнамада белгіленген рәсім аясында қарастырылған (сот шешімі, құқық қорғау органдарының сұрауы және т. б. бойынша).);
5.7.3. Оператордың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында.
5.8. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Оператор пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды.
6. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІН ҚОРҒАУ
6.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
6.2. Сайтта SSL қауіпсіздік сертификаты бар, оның көмегімен ақпарат пайдаланушы мен оператор арасында кодталған түрде жіберіледі, бұл оны тасымалдау кезінде ұстап қалу мен бұрмалануды болдырмайды.

Саясат
сайт пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеу және қорғау туралы http://sportuniverhub.com7. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОПЕРАТОРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ 7.1. Пайдаланушы құқылы:
7.1.1. оның дербес деректеріне және мынадай мәліметтерге қол жеткізу:
- оператордың дербес деректерді өңдеу фактісін растауы;
- дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары;
- оператор қолданатын дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен тәсілдері;
- оператордың атауы және орналасқан жері;
- оператордың тапсырмасы бойынша дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен мекен-жайы, егер өңдеу осындай тұлғаға тапсырылса немесе тапсырылса;
7.1.2. операторға жүгіну және оған сұрау салу жіберу;
7.1.3. оператордың әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағымданыңыз.
7.2. Оператор міндетті:
7.2.1. при зборі персональних даних надати інформацію про обробку персональних даних; 7.2.2. егер дербес деректер пайдаланушыдан алынбаған жағдайда, бұл туралы оған хабарлау;
7.2.3. дербес деректерді беруден бас тартқан кезде пайдаланушыға мұндай бас тартудың салдарын түсіндіру;
7.2.4. дербес деректерді өңдеуге қатысты оның саясатын айқындайтын құжатты жариялау немесе өзге де түрде дербес деректерді қорғауға қойылатын іске асырылатын талаптар туралы мәліметтерге шектеусіз қол жеткізуді қамтамасыз ету;
7.2.5. дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, беруден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және
техникалық шараларды қабылдауға немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етуге міндетті;
7.2.6. пайдаланушылардың, олардың өкілдерінің және дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның сұрау салулары мен өтініштеріне жауаптар беруге.
8. Жауапкершілік
8.1. Өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Оператор 8.2 көзделген жағдайларды қоспағанда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушының шеккен шығындары үшін жауапты болады. нақты саясат.
8.2. Пайдаланушының дербес деректері жоғалған немесе жария етілген жағдайда, егер осы ақпарат оны жоғалтқанға немесе жариялағанға дейін жария игілікке айналса, не Пайдаланушының өзі немесе пайдаланушының келісімімен жария етсе, Оператор жауапты болмайды.
9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
9.1. Оператордың осы саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы бар. Саясаттың жаңа редакциясы оны сайтта орналастырған сәттен бастап әрекет етеді https://sportuniverhub.com егер саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе.
9.2. Осы Саясатта реттелмеген дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы қатынастарға қолданыстағы халықаралық заңнама және Ресей Федерациясының заңнамасы қолданылады.
9.3. Оператор жеке деректерді өңдеуге және қорғауға байланысты барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды Сайттағы кері байланыс нысаны арқылы жіберуі керек https://sportuniverhub.com .
10. ОПЕРАТОРДЫҢ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ
БСН 190440006832
Кбе 17
ЖСК KZ719470398920560669
БИК АЛЬФАКЗКА
"Альфа-Банк" ЕБ АҚ, Қазақстан
Юр. мекен-жайы: 010010, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 5 үй.
Электрондық мекен-жайы: askhat.kuzhakhmetov@hubspeakers.ru телефоны: +7 702 906 81 71
Директор Кужахметов Асхат Ғалымжанұлы
Ⓒ SPORTUNIVER 2020 Все права защищены
Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия
SPORT UNIVER HUB - SPORTS EDUCATION MARKETPLACE
SPORT UNIVER - EXCLUSIVE GLOBAL PARTNER BARÇA INNOVATION HUB IN RUSSIA, UKRAINE, KAZAKHSTAN, ARMENIA, AZERBAIJAN, UZBEKISTAN, TAJIKISTAN, BELARUS, TURKMENISTAN, KYRGYZSTAN, MOLDOVA.
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
Адрес: 010010 Республика Казахстан, г. Астана, район Eciл, ул. Достык, д.5