БЛОГ
15.05.2020
ПРЕАМБУЛА:
i. ця Угода встановлює правила користування інтернет-сайтом http://sportuniverhub.com (далі – Сайт).
ii. Перед використанням сайту http://sportuniverhub.com", будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї Угоди. Якщо ви не згодні з цією Угодою, Вам слід утриматися від використання сайту http://sportuniverhub.com . У разі
подальшого використання сайту http://sportuniverhub.com правила, встановлені цією Угодою, стають обов'язковими до виконання її.
iii. Цей документ є угодою (офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТУНІВЕР" (ОГРН 1207700329220) і містить всі істотні умови з надання послуг фізичним особам, які зареєструвалися на сайті в мережі Інтернет за адресою http://sportuniverhub.com для цілей придбання навчальних онлайн-курсів (далі – Користувач, користувачі). iv. Відповідно до пункту 2 статті 437 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі – ГК РФ), у разі прийняття викладених нижче умов, шляхом проставлення позначки в графі «я приймаю умови Угоди» в процесі реєстрації на сайті, фізична особа, виробляюче акцепт цієї Угоди стає «замовником» (відповідно до пункту 3 статті 438 ГК РФ - акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті), А ТОВ «СПОРТУНІВЕР» і користувач спільно — «Сторонами» цієї Угоди. v. Ця Угода регулюється нормами цивільного законодавства РФ і Законом РФ від 07.02.1992 р № 2300-1 «Про захист прав споживачів». vi. Здійснюючи дії за акцептом цієї Угоди, Замовник підтверджує свою правоздатність і дієздатність, досягнення замовником віку 18 років, а також законне право замовника вступати в договірні відносини з ТОВ «СПОРТУНІВЕР».
1. Терміни та визначення
1.1. Сайт, сервіс-Інтернет-сайт, розташований за адресою http://sportuniverhub.com і представляє собою платформу, яка об'єднує під своїм початком спортивні освітні організації та практикуючих спортивних тренерів. На сервісі представлена можливість придбання навчальних онлайн-курсів, розроблених Партнерами і дозволяють користувачеві пройти дистанційне навчання за обраною ним тематикою.
1.2. Адміністрація-ТОВ "СПОРТУНІВЕР" (ІПН 7727452210 , ОГРН 1207700329220).
Адміністрація в особі своїх уповноважених співробітників здійснює управління Сайтом.
1.3. Користувач або у множині користувачі - будь-яка дієздатна особа, яка використовує Сайт. Відповідальність за використання Сайту особами, які не досягли повноліття, несуть їх законні представники.
1.4. Партнер-організація, яка розробила он-лайн курси, або тренер, представлені на сайті, що надають інформаційно-консультаційні або освітні послуги 1.5. Акцепт-повне та беззастережне прийняття умов цієї Угоди замовником шляхом здійснення дій, зазначених у п.1.2. цієї Угоди. Акцепт підтверджує укладення цієї Угоди.
1.6. Угода-ця угода, яка встановлює правила використання сервісу і регулює взаємовідносини між Адміністрацією і Користувачем.
2. Загальні положення
2.1. Ця Угода є обов'язковою до виконання, як Користувачем, так і адміністрацією.
2.2. Користуючись сервісом, Користувач погоджується з тим, що він ознайомився з цією Угодою і приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди, йому слід припинити будь-яке використання сервісу.
2.3. Адміністрація може вносити зміни до цієї Угоди без повідомлення користувачів. Актуальна редакція Угоди завжди доступна на сайті. 2. Предмет угоди
2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Адміністрація надає Користувачеві:
2.1.1. право на використання сервісу для ознайомлення з інформацією про партнерів та послуги з дистанційного навчання;
2.1.2. можливість придбання послуг партнерів (онлайн-курсів) з метою задоволення потреб користувача в підвищенні своїх професійних знань і навичок, освоєння досвіду провідних професійних освітніх організацій і тренерів, шляхом проходження дистанційного навчання з обраної Користувачем тематики, користувач, в свою чергу, зобов'язується використовувати Сайт відповідно до цієї Угоди.
3. Гарантії, права та обов'язки Користувача:
3.1. Користувач гарантує, що він досяг віку повноліття, передбаченого на території його юрисдикції, і має право укладати цю угоду з адміністрацією від власного імені, або від імені іншої особи, в інтересах якої він укладає цю угоду. 3.2. Користувач має право:
3.2.1. Використовувати Сервіс способами, не забороненими цією Угодою, чинним міжнародним законодавством, законодавством РФ і законодавством, чинним в юрисдикції користувача, споживати послуги адміністрації та її партнерів.
3.2.2. Звернутися до Адміністрації для з'ясування ситуації та вжиття необхідних заходів у разі виникнення в роботі сервісу проблем технічного характеру, а також у разі отримання Користувачем повідомлень, які є несанкціонованою рекламною розсилкою, або містять загрози або файли з підозрою на вірус.
3.2.3. Звертатися до адміністрації з питань функціонування сайту та його інструментів.
3.3. Обов'язки Користувача: 3.3.1. Ознайомитися зі змістом цієї Угоди;
3.3.2. Не поширювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з використанням сайту, проходженням онлайн-курсів, за винятком їх особистого споживання.
3.3.3. Ніколи і ні за яких обставин не використовувати сервіс для публікації, поширення, зберігання, передачі в будь-якій формі інформації та матеріалів, які -
3.3.3.1 носять непристойний, образливий, вульгарний, шкідливий, загрозливий, наклепницький, помилковий або порнографічний характер;
3.3.3.2. ображають честь і гідність, права і законні інтереси третіх осіб, сприяють розпалюванню релігійної, расової, етнічної або міжнаціональної
ворожнечі, містять елементи насильства, закликають до порушення чинного законодавства і протиправних дій і т. п.;
3.3.3.3. порушують права на результати інтелектуальної діяльності та на засоби індивідуалізації (у тому числі авторські, суміжні, Патентні тощо) третіх осіб;
3.3.3.4. порушують права неповнолітніх осіб;
3.3.3.5. сприяють виникненню інтересу до поширення наркотиків, зброї та боєприпасів, будь-якій формі терористичної, протиправної та нацистської діяльності;
3.3.3.6. містять недозволену до розголошення інформацію (інформацію, що становить державну таємницю, персональні дані третіх осіб, інформацію, заборонену до розголошення в силу договірних або фідуціарних відносин користувача і т. п.); 3.3.3.7. містять програмні віруси або інші комп'ютерні коди, програми, файли, спрямовані на порушення функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання, їх частин, у тому числі серверів та інших компонентів мережевої інфраструктури та програмного забезпечення. Пересилання шкідливих програм заборонена в будь-якому вигляді, в тому числі у вигляді повного програмного коду, або його частини, окремих файлів будь-яких форматів, а також посилань на їх розміщення в мережі;
3.3.3.8. містять несанкціоновану з адміністрацією рекламну інформацію, спам (у тому числі всі форми пошукового спаму), флуд, "листи щастя", схеми багаторівневого маркетингу, способи заробітку в Інтернет (у тому числі з використанням e-mail), інформацію, що провокує "ланцюгову реакцію" в розсилці повідомлень одержувачами та іншу аналогічну інформацію, містять ненормативну лексику; 3.3.3.9. заборонені або обмежені до публікації, розповсюдження, зберігання, передачі в будь-якій формі в силу закону, договору або з інших підстав.
3.3.3.10. Можуть використовуватися для підключення і використання будь-якого програмного забезпечення, призначеного для злому або агрегації особистих даних інших Користувачів, включаючи логіни, паролі і т.д. («фішинг»), а також для проведення автоматичної масової розсилки якого б то не було змісту.
3.3.4. Не завдавати шкоди програмній оболонці сервісу, технічним і програмним засобам.
3.3.5. Постійно стежити за внесеними в цю угоду змінами. 3.4. У разі порушення Користувачем будь-якої з умов цієї Угоди Адміністрація залишає за собою право припинити доступ Користувача до Сервісу (в тому числі шляхом блокування доступу до Сервісу IP - адреси, з якого було зареєстровано найбільшу кількість відвідувань даними Користувачем) і передати інформацію і матеріали, що підтверджують незаконні дії, для вжиття заходів правоохоронні та інші інші контрольні та наглядові органи.
3.5. Користувач погоджується з тим, що відшкодує Адміністрації будь-які збитки, понесені їй у зв'язку з використанням Користувачем Сервісу, C порушенням умов цієї Угоди і прав (у тому числі інтелектуальних, інформаційних і т. д.) третіх осіб. 3.6. Користувач визнає і погоджується, що IP-адреса персонального ЕОМ Користувача фіксується технічними засобами адміністрації, і в разі вчинення незаконних дій, в тому числі дій, що порушують права третіх осіб, відповідальним за зазначені незаконні дії визнається власник
персонального ЕОМ, що визначається технічними засобами адміністрації за належністю IP-адреси.
4. Обов'язки і права адміністрації адміністрація зобов'язується:
4.1. Надати право використовувати Сервіс відповідно до цієї Угоди, цілодобово 7 днів на тиждень, включаючи вихідні та святкові дні.
4.2. Докласти всіх розумних зусиль щодо забезпечення стабільної роботи сервісу, поступового його вдосконалення, виправлення помилок в роботі сервісу, однак, сервіс надається користувачеві за принципом «як є». Це означає, що Адміністрація: 4.2.1. не гарантує відсутність помилок в роботі сервісу;
4.2.2. не несе відповідальність за безперебійну роботу Сервісу і його сумісність з програмним забезпеченням і технічними засобами Користувача та інших осіб; не несе відповідальності за втрату даних або за заподіяння будь-яких збитків, які виникли або можуть виникнути у зв'язку з використанням Сервісу; не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та(або) виведення з ладу програмного та(або) апаратного комплексу Сервісу.
4.2.3. Забезпечити конфіденційність і збереження даних, отриманих від користувача крім випадків, коли таке розголошення відбулося з не залежних від Адміністрації причин, а також за винятком випадків, передбачених міжнародним законодавством, законодавством РФ 4.3. Адміністрація та Партнери Адміністрації володіють винятковими правами на контент, в тому числі програмні продукти та онлайн-сервіси http://sportuniverhub.com в цілому і включаються до їх складу або використовувані разом з ними програми для ЕОМ, бази даних, довідково-інформаційні та інші матеріали, відео, зображення та інші об'єкти авторських і/або суміжних прав, а також об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини програмних продуктів і/або онлайн-сервісів http://sportuniverhub.com(незалежно від того, чи вони входять до їх складу або є додатковими компонентами, і чи можливо їх вилучення з їх складу і використання самостійно) окремо. Зазначені права захищені відповідно до чинного законодавства.
4.4. Адміністрація здійснює поточне управління Сайтом, визначає його структуру, зовнішній вигляд, дозволяє або обмежує доступ користувачів до Сайту, здійснює інші 4.5. Адміністрація вирішує питання про порядок розміщення на сайті реклами, участі в партнерських програмах і т. д.
4.6. В ході роботи сервісу можуть виникнути збої, викликані технічними неполадками або умисними діями третіх осіб.у цьому випадку адміністрація має право коригувати або скасовувати дії користувачів, які були зроблені в період неполадок.
4.7. Адміністрація має право в будь-який час змінювати оформлення сайту, його зміст, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, контент та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, будь-які серверні додатки, з повідомленням користувачів сайту або без такого.
4.8. Адміністрація має право видаляти без будь-яких причин і без попередження будь-який контент.
4.9. Адміністрація має право здійснювати розсилку користувачам повідомлень про введення в дію нових, або скасування старих сервісів, рекламну інформацію про послуги партнерів і сервіси Адміністрації.
4.10. Адміністрація має право показувати користувачеві рекламні матеріали на сайті.
4.11. Адміністрація залишає за собою право повної або часткової передачі своїх прав і обов'язків за цією Угодою третім особам в односторонньому порядку. У свою чергу, Користувач не має права порушувати цю угоду, а також передавати без офіційного дозволу Адміністрації свої права і обов'язки третім особам.
5. Порядок надання послуг
5.1. Користувач самостійно здійснює вибір курсу навчання і знайомиться з його описом, змістом, вимогами і вартістю, які розміщені на сайті. У разі згоди з зазначеними умовами, Користувач оплачує обраний курс.
5.2. Терміни проведення курсу вказуються на сайті в описі курсу.
5.3. Вартість курсів вказується на сторінці кожного курсу в рублях (РУБ) або доларах США (USD). У формі оформлення замовлення користувач вводить запитувану інформацію про себе.
Опис процесу передачі даних / Інформація про SSL-шифрування:
Для оплати покупки Ви будете перенаправлені на платіжний шлюз ПАТ «Сбербанк Росії», Яндекс.Каса, або АТ "АЛЬФА-БАНК" для введення реквізитів вашої картки. Будь ласка, приготуйте вашу пластикову карту заздалегідь. З'єднання з платіжним шлюзом і передача інформації здійснюється в захищеному режимі з використанням протоколу шифрування SSL. У разі якщо Ваш банк підтримує технологію безпечного проведення інтернет-платежів Verified by Visa або MasterCard Secure Code для проведення платежу також може знадобитися введення спеціального пароля. Способи і можливість отримання паролів для здійснення інтернет-платежів ви можете уточнити в банку, що випустив карту. Цей сайт підтримує 256-бітове шифрування. Конфіденційність повідомляється персональної інформації забезпечується ПАТ"Сбербанк Росії". Введена інформація не буде надана третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством РФ. Проведення платежів за банківськими картками здійснюється в суворій відповідності з вимогами платіжних систем Visa Int. і MasterCard Europe Sprl. При оплаті курсу обробка платежу (включаючи введення платіжних реквізитів користувача) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що платіжні реквізити не надходять в сервіс, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі адміністрація, не може отримати персональні та банківські дані Користувача. При роботі з даними застосовується стандарт захисту інформації, який забезпечує безпечну обробку реквізитів Користувача.
Оплата відбувається з використанням банківських карт наступних платіжних систем:
СВІТ
VISA International
Mastercard Worldwide
JCB Послуга оплати через Інтернет здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard і платіжної системи МИР на принципах дотримання конфіденційності та безпеки здійснення платежу, для
чого використовуються найсучасніші методи перевірки, шифрування і передачі даних по закритих каналах зв'язку. Введення даних банківської карти здійснюється на захищеній платіжній сторінці АТ «АЛЬФА-БАНК», Яндекс.Каса або ПАТ»Сбербанк Росії".
На сторінці для введення даних банківської карти потрібно ввести дані банківської карти: номер карти, ім'я власника карти, термін дії карти, тризначний код безпеки (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard, Код додаткової ідентифікації для Світ). Всі необхідні дані надруковані на самій карті. Тризначний код безпеки-це три цифри, що знаходяться на зворотному боці карти.
Далі ви будете перенаправлені на сторінку вашого банку для введення коду безпеки, який прийде до вас в СМС. Якщо код безпеки:
- банківська карта не призначена для здійснення платежів через Інтернет, про що можна дізнатися, звернувшись в Ваш Банк;
- недостатньо коштів для оплати на банківській картці. Детальніше про наявність коштів на банківській картці Ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту;
- дані банківської карти введені невірно;
- закінчився термін дії банківської карти. Термін дії карти, як правило, вказаний на лицьовій стороні карти (це місяць і рік, до якого дійсна карта). Детальніше про термін дії карти ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту;
З питань оплати за допомогою банківської карти та інших питань, пов'язаних з роботою сайту, ви можете звертатися за наступними телефонами: 8 (800) 350-10-86. Надана вами персональна інформація (ім'я, адреса, телефон, e-mail, номер банківської карти) є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Дані вашої кредитної картки передаються тільки в зашифрованому вигляді і не зберігаються на нашому Web-сервері.
Оплата можлива також за програмами розстрочки і в кредит. При використанні програми розстрочки знижки, що надаються в рамках акцій, що проводяться адміністрацією не застосовуються.
Програма розстрочки АТ»Тінькофф Банк". Оплата курсу можлива через програму розстрочку в разі позитивного рішення АТ «Тінькофф Банк».
Програма " в кредит без переплати "надається ПАТ" СБЕРБАНК "Оплата курсу можлива через програму" в кредит без переплати "в разі позитивного рішення ПАТ" СБЕРБАНК". Детальніше про умови кредиту, вимоги до позичальника і обмеження ПАТ "СБЕРБАНК" ви можете ознайомитися за посиланнями нижче і на сайті https://pokupay.ru/credit_terms.Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.
Тарифи на операції з кредитування
Загальні умови
Умови надання кредитів
Інформація по кредиту на покупку в інтернет-магазинах
Умови за кредитами на купівлю товарів діють до 25.12.2020 р.
Умови за кредитами на купівлю товарів діють з 26.12.2020 р.
Розстрочка-придбання товару / послуги в кредит без збільшення витрат на придбання товару/послуги за рахунок надання Партнером банку (продавцем) знижки на товар/послугу. Збільшення витрат не відбувається тільки в разі належного виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором. Після оплати курсу Адміністрація в період з 5-го до 10-го числа місяця, в якому курс повинен початися, надає на адресу електронної пошти, вказану Користувачем, інформацію, необхідну для доступу користувача на освітню платформу Партнера. Проходження навчальних курсів здійснюється на освітній платформі Партнера, дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою використання Користувачем необхідних для цього технічних засобів, програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних каналів зв'язку.
5.4. Повернення можливе тільки при надходженні заяви на повернення до 5-го числа місяця, в якому курс повинен початися
У разі надходження заяви на повернення після 5-го числа місяця, в якому курс повинен початися, повернення коштів неможливе, оскільки з даної дати Курс стає індивідуально-визначеною послугою.
Заява на повернення коштів має бути надіслана на адресу електронної пошти info@sportuniverhub.com. Повернення коштів Користувачеві проводиться в повному обсязі при отриманні відповідного запиту користувача. У запиті заходи щодо захисту своїх прав.
5.5. Право користувача на зміну, видалення, блокування персональної інформації може бути обмежене вимогами положень законодавства.
5.6. Відносно персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, встановлених в п.5.7. справжньої політики. 5.7. Оператор має право здійснювати передачу персональних даних Користувача третім особам в наступних випадках:
5.7.1. Передача персональних даних виконавцям послуг, з метою виконання Оператором зобов'язань перед користувачем в рамках укладеної угоди користувача:
5.7.2. Передача передбачена законодавством в рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запитом правоохоронних органів і т. д.);
5.7.3. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператора.
5.8. При втраті або розголошенні персональних даних Оператор інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.
6.ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
6.1. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб
6.2. Сайт має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між Користувачем і Оператором в закодованому вигляді, з метою запобігання її перехоплення і спотворення під час пересилання.
7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА
7.1. Користувач має право:
7.1.1. отримувати на доступ до його персональних даних і наступних відомостей:
підтвердження факту обробки персональних даних Оператором: правові підстави і цілі обробки персональних даних; в цілі і застосовувані оператором способи обробки персональних даних;
В найменування і місце знаходження Оператора:
До найменування та адреси особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, Обробка доручена або буде доручена такій особі:
7.1.2. звертатися до оператора і направляти йому запити:
7.1.3. оскаржити дії або бездіяльність Оператора.
7.2. Оператор зобов'язаний:
7.2.1. при зборі персональних даних надати інформацію про обробку персональних даних;
7.2.2. у випадках якщо персональні дані були отримані не від користувача, повідомити його про це;
7.2.3. при відмові в наданні персональних даних роз'яснити Користувачеві наслідки такої відмови;
7.2.4. опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ до документа, що визначає його політику щодо обробки персональних даних, до відомостей про реалізовані вимоги до захисту персональних даних; 7.2.5. вживати необхідних правових, організаційних і технічних заходів або забезпечувати їх прийняття захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
7.2.6. давати відповіді на запити та звернення користувачів, їх представників та Уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. У разі невиконання своїх зобов'язань, оператор несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених 8.2. справжньої політики.
8.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Користувача Оператор не несе відповідальність, якщо дана інформація стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення, або була розголошена самим Користувачем або за згодою користувача.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Оператор має право вносити зміни і доповнення в цю Політику. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайті https://sportuniverhub.com якщо інше не передбачено в новій редакції політики.
9.2. До відносин в області обробки і захисту персональних даних, не врегульованим в цій Політиці, застосовується Чинне міжнародне законодавство і законодавство Російської Федерації.
9.3. Всі пропозиції або питання, пов'язані з обробкою і захистом персональних даних Оператором слід направляти через форму зворотного зв'язку на сайті https://sportuniverhub.com.
10. КОНТАКТНІ ДАНІ ОПЕРАТОРА
Реквізити підприємства
Назва підприємства
ТРУНДАЄВ Д.М. ФОП
IBAN Code
UA123052990000026006030107226
Назва банку
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку
PBANUA2X
Адреса підприємства
UA 07400 Київська Броварський м Бровари вул Незалежностi б.6 кв86 E-mail: info@sportuniverhub.com
Банки кореспонденти
Рахунок у банку-кореспонденті
001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента
CHASUS33
Банк-кореспондент
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті
890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента
IRVT US 3N
Банк-кореспондент
The Bank of New York Mellon, New York, USA

Угода про використання матеріалів і сервісів інтернет-сайту http://sportuniverhub.com

Ⓒ SPORTUNIVER 2020 Все права защищены
Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия
SPORT UNIVER HUB - SPORTS EDUCATION MARKETPLACE
SPORT UNIVER - EXCLUSIVE GLOBAL PARTNER BARÇA INNOVATION HUB IN RUSSIA, UKRAINE, KAZAKHSTAN, ARMENIA, AZERBAIJAN, UZBEKISTAN, TAJIKISTAN, BELARUS, TURKMENISTAN, KYRGYZSTAN, MOLDOVA.
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
Адрес: 07400 Киевская область, Броварской район, г. Бровары, ул. Независимости, д.6, кв.86